Velkommen til Teamwork!

Vi driver utviklingsprosesser, utdanner prosessveiledere og leverer effektive utviklingsverktøy.

Vi brenner for Den Skandinaviske Ledelsesmodellen, med forpliktende samspill, der lederne viser medarbeiderne tillit og medarbeiderne tar ansvar.

Godt medarbeiderskap sikrer evne til fornyelse og lønnsomhet.  

Om oss

Om oss (mal)

TeamWork OU AS ble grunnlagt av Johan Velten i 1985. Vi er et konsulentfirma som jobber med ledere og organisasjoner på alle nivåer i næringslivet, offentlig sektor og ideelle organisasjoner.

Våre egenutviklede samtaleverktøy og metoder er basert på ledende forskning og HR-praksis gjennom 40 år. Verktøyene gjør det enklere å snakke om viktige og vanskelige temaer, og gjennomføre praktiske utviklingstiltak.

TeamWork samarbeider med professor Stefan Tengblad ved Göteborgs Universitet, som er ledende innen HR-faglig forskning og utvikling.

Sammen utgjør vi Nordens ledende fagmiljø innen medarbeiderskap og den skandinaviske ledelsesmodellen


Et ledende fagmiljø

Vi er det ledende fagmiljøet innen utvikling av medarbeiderskap, med forskningsbaserte verktøy og metoder.


Medarbeiderskap

Medarbeiderskap er Nordens ideal for samspill og ansvarsdeling på arbeidsplassen. Sammen med professor Stefan Tengblad i Göteborg, har Johan Velten bidratt til å gi begrepet et konkret meningsinnhold og verktøy for praktisk utvikling. Se video 


Solid samarbeidspartner

Vi samarbeider tett med våre kunder for å forstå deres unike behov og utfordringer. Vi verdsetter våre kunder og ser dem som partnere i arbeidet med å utvikle gode HR-løsninger.

Våre tjenester

Medarbeiderutvikling

Våre utviklingsprosesser skaper engasjement og får medarbeiderne til å ta ansvar og vise initiativ. De blir bevisst på hvordan de kan ta ansvar for sitt eget arbeid, for kollegaene og bedriften. Dette er grunnlaget for yrkesstolthet og arbeidsglede.

Teamutvikling

Gjennom våre prosesser får teamet hjelp til å forstå hverandre, kommunisere godt og ta ansvar for oppdraget som skal løses. Utgangspunktet kan være medarbeiderskap i teamet, unike personlige egenskaper, eller hvordan teamet kan mestre høy arbeidsbelastning og omstilling.

Lederutvikling

Tillitsbasert ledelse og ansvarlige medarbeidere er gjensidige forutsetning for å skape gode resultater. Lederutviklingsprogrammene våre utvikles i samråd med oppdragsgiver og gir lederne verktøy til godt lederskap, forankret i medarbeiderskap. I forpliktende samspill er medarbeiderne med og tar ansvar, sammen med lederen.

Omstilling og nedbemanning

Tidens raske skifter fører til at jobber blir overflødige, mens nye muligheter dukker opp. For å kunne håndtere slike omstillinger, kan både virksomheten og medarbeidere ha behov for hjelp til å se mulighetene og mestre overgangen i en konstruktiv atmosfære.

Konfliktløsing

Det er vanlig og nyttig med en viss uenighet på arbeidsplassen, men noen ganger blir det dårlige relasjoner som skader både produktiviteten, arbeidsmiljøet og helsen. Vi hjelper alle involverte til å finne konstruktive løsninger.

Coaching

Individuell veiledning kan løse opp i utfordringer både for ledere, medarbeidere og smågrupper. Med ydmykhet, livsvisdom og coachingkompetanse, utfordrer vi til refleksjon, slik at de ser situasjonen fra et nytt perspektiv på sin vei videre.

Noen av våre kunder som har dratt nytte av våre tjenester

Husqvarna Group
Husqvarna Group

Utvikling av medarbeiderskap og bistand i nedbemanning

Husqvarna Group

Utvikling av medarbeiderskap og bistand i nedbemanning

COWI
COWI

Lederutvikling og stor-samlinger med alle medarbeidere 

COWI

Lederutvikling og stor-samlinger med alle medarbeidere 

NAV
NAV

Stor-gruppe prosesser med utvikling av medarbeiderskap 

NAV

Stor-gruppe prosesser med utvikling av medarbeiderskap 

Lighthouse
Lighthouse

Leder- og medarbeiderutvikling

Lighthouse

Leder- og medarbeiderutvikling

Kverneland
Kverneland

Lederutviklingsprogram og medarbeiderskaps-ambassadører

Kverneland

Lederutviklingsprogram og medarbeiderskaps-ambassadører

Plan Norge
Plan Norge

Leder- og medarbeiderutvikling

Plan Norge

Leder- og medarbeiderutvikling

Bøker

Medarbeiderskap

Tillitsbasert leder- og medarbeiderskap

Trust-based leadership and employeeship

Utviklingsverktøy

Kontakt oss

930 06 706
Rosenholmveien 25, 1414 TROLLÅSEN
Orgnr 942 858 973
Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Trykk vis mer for å lese om personvern og cookies